Đánh giáSơ lược

Đỉnh núi Bất Qui Phong sản sinh ra một thần đan hiếm có, chính là Ta, ngọc thụ alam phong, tiêu sái nghê thường, tâm hồn to lớn! Đại Hoàn Đan đánh thì không được, ăn thì không được!

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch